http://www.bedriemir.com

Web Based Learning - Web Temelli Öğrenim

 

 


Please Press To Java Tab For Reaching Java Programming Language Courses In English !!!

Please Press To Julia Tab For downloading working graph codes written in Julia and ready to be applied in any Julia Program.

Data Visualisation with Mathplotlib in Python

Printing In Python

Free working scientific plots with wxmaxima

Omar Hayyam method for finding graphical solutions of some 3 rd. degree equations plotted with wxmaxima

Proof by cases of the De Morgan laws for sets, by the assistance of Mathematica

Ready Made, Customizable, Publishing Quality Scatter Plots Using Mathematica For Any Experiment

Ready Made, Customizable, Publishing Quality Plots Using Mathematica For Any Function of One Variable (2D Plots)

Lists and Grids Examples in Mathematica

Hiç Anlamadığını Sananlar İçin Temel Düzey Matematik (Genel Matematik)

Logaritmalar

İnvers Fonksiyonlar

Fonksiyonlar

Modulo n Kongrüanslar

 

Merhaba,
Prof. Dr. Bedri Doğan Emir ile
Web Temelli Öğrenim Sayfalarına Hoşgeldiniz !

 

Bu Web Sitesi JavaScript, Ada, Java, Python Programlama Dilleri,
HTML ve CSS kodlaması, Temel Matematik ve Daha Geniş Kapsamlı Genel Matematik Öğrenimi İçin Oluşturulmuştur.

 

JavaScript

JavaScript Programlama Bilgisi aslında JavaScript konularını en geniş olarak kapsayan bir ders kitabı niteliğindedir. Tüm dersler ve uygulamalar Türkçe konuşan tüm öğrenenlerin konuları ana dillerinde izlemelerinin sağlanması amacı ile tamamen Türkçe olarak yazılmıştır. Bu ders kitabının içeriği tamamen orijinaldir. Fakat, bu konudaki kaynaklardan en geniş bir şekilde yararlanılarak konuların en güncel bilgilerle, en güncel yöntemlerle, bilimsel olarak açıklanmasına çalışılmıştır. JavaScript programlama dilini öğrenmek isteyen herkesin bu kitaptan en iyi şekilde yararlanması için konular sistematik ve biribirinin tamamlayıcısı olarak sunulmuştur. Bu kitabın izlenmesi ile Javascript programlama dili kuramsal ve uygulamalı olarak kolayca öğrenilebilecektir.

JavaScript Programlama Bilgisi kitabının sadece öğrenim için değil, aynı zamanda bir başvuru kitabı olarak da değeri bulunmaktadır. Bu konuda çalışanların istedlkleri bilgilere hızla ulaşabilecekleri bir Türkçe kaynak olarak da bu sayfaların büyük katkısı olacaktır.

JavaScript çalışmaları Prof.Dr. Bedri Doğan Emir'in uzun süreli çalışmaları ile gerçekleşmiştir. Bundan sonra bu sitenin gelişmesi için herkesin katkısına gerek bulunmaktadır. Bu sayfaları okuyanlar, her türlü sorularını, anlaşılamayan konuları, yaptıkları yeni uygulamaları, sayfalarda buldukları yazım hatalarını aşağıdaki iletişim adresine iletebilirler. Kendilerine hızla yanıt verilecektir. Ayrıca bu kitabı bitirenler veya bu konuları daha önceden öğrenmiş olanların bu sitede sürekli geliştirme ekibine katılmaları her zaman beklenmektedir. Sürekli geliştirme ekibine katılma başvurusu için de aynı iletişim adresine başvurulabilir. Sürekli geliştirme ekipleri bu sayfalardaki konuların geliştirilmesi, yeni konular eklenmesi, yeni uygulamalar yapılması soruların yanıtlanması konularında çalışmalar yapacaklarlardır.

HTML & CSS

HTML (Hypertext Markup Language) web sayfalarının yaynlanması için kullanılan işaretleme dilidir. Bu konuda Türkçe olarak, olabildiğince tam bir tanıtım çalışması, HTML 4.01 spesifikasyonu üzerine gerçekleştirilmiş ve bu sitede yayınlanmıştır. Bu çalışmamızdan sonra, HTML işaretleme dili, XHTML yönününe doğru gelişmiş ve bu sayfalar yeni XHTML spesifikasyonuna uyumsuz kalmışlardır. Son yıllarda üzüntü ile belirtmek gerekir ki, gereksiz sayılabilecek bir geri dönüş olmuş ve HTML5 spesifikasyonu ile yine HTML4 temeline dönülmüştür. Bu dönüş, burada yayınlanmakta olan sayfaları yeniden güncel hale getirmiştir. HTML5 spesifikasyonu, bir yeniden yapılanma değil, bir eklenti spesifikasyonu görünümündedir. Burada yayınlanan HTML 4.01 dersleri ile, tamamen kendi bilgimizle, HTML5 spesifikasyonunu karşılayan siteler yapma olanağı bulunabilir. Bu sayfalar ülkemizde yayınlanmış olan tamamen Türkçe ve en geniş kapsamlı HTTML dersleri arasındadır. Web sayfalarının görünümünü düzenleyen işaretleme dili, CSS (Cascade Style Sheets) (Katlı Stil Sayfaları) dersleri, başlangıçta en güncel sürüm olan CSS3 spesikasyonunu esas almıştır. Bu spesifikasyon bugün için en güncel sürümdür. Birçok yaygın kullanılan Web belge görüntüleyicileri, CSS3 spesifikasyonu kısmen destekleyebilmektedirler. CSS3 öğretim sayfaları ülkemizde Web üzerinde yayınlanmış en geniş kapsamlı CSS3 öğretim yayınlarından biridir. CSS3 yayını olabildiğince geniş kapsamlı olarak hazırlanmıştır. Bu dersleri izleyenlerin CSS konusunda uzman olacakları kuşkusuzdur. Bu sitede yayınlanmış olan tüm sayfalar, burada yayınlanmakta olan HTML 4.01 ve CSS3 bilgilerinden yararlanarak temelden tasarlanmış ve yayınlanmıştır.

Ada

Ada programlama dili, dünyanın en gelişmiş en güvenilir ve yerleşim sonrası bakımı, en kolay yapılabilien bir programlama dilidir. Tamamen açık kaynak platformu olan Ada programlama dili, başta askeri ve havacılık sanayiinde olmak üzere her türlü programlama işlevi için kullanılabilen çok güzel bir bir masa üstü uygulama dilidir. Ada kendi başına çalışabilen programlar oluşturur ve bu programlar çalışmak için hiçbir sanal sunucuya, başka bir programa veya sanal makineye gereksinim göstermez.

Ada konusunda sürekli ekibe katılmak isteyecekler için hiçbir koşul gerekmeyecektir. Ada çok geniş bir programlama platformudur ve başlangıçta en temel konular açıklanacaktır. Bu konuda geliştirme ekibi de konular ile birlikte ilerleyecektir. Ada çalışması uzun soluklu bir çalışma olacak ve sonuçta ülkemizin programlama alt yapısına katkı sağlayacaktır. Ada konusunda çalışmak isteyenler için de aşağıda Ada için ayrılmış iletişim adresine başvurabilirler.

Java

Java programlama dili, kullanılması en kolay, kitaplıkları en zengin, uygulaması en geniş bir programlama dilidir. Bu konuda, en yeni Java Sanal Makinesi olan Java SE 8 yi kapsayacak öğretim çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar tüm dünya öğrencilerine açık olması amacı ile İngilizce olarak hazırlanmaktadır. Bu derslerin Türkçe tercümeleri de ileride gerçekleştirilecektir.

Python

Python programlama dili, en yeni programlama dillerinden biridir. Bu programlama dili, kullanımı en kolay, uygulama alanı en geniş olacak şekilde tasarlanmıştır. Python programlama dili, özellikle matematik çalışmalarında, çok yetkin bir program dilidir. Ayrıca bir çok CAS (Computer Algebra System) platformlarının alt yapıları ve uygulama yöntemleri, Python programlama dili kullanılarak yapılmaktadır. Bu nedenle, bu güncel ve önemli programlama dilinin kısa bir tanıtımı yapılarak, izleyicilerin kendi Python programlarını yapabilecek yeteneğe kavuşmasının sağlanacaktır. Python programlama dili dersleri, Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Julia Programlama Dili ile Bilimsel Grafiklerin Çizimi

Julia programlama dili, temiz yazım kuralları içeren, ve Python diline benzeyen, MIT de geliştirilmiş, matematik çalışmalarına yönelik, yeni ve hızlı bir programlama dilidir. Bu dil, özel bilgisayarlara, en iyisi gerekli tüm paketleri içeren JuliaPro toplamasının free kısmından indilirip kurulabilir. Kurulduktan sonra, desktop üzerindeki ikonuna tıklanırsa, IJulia notebook (aynen IPython gibi) açılır. İlk yapılacak şey, Pkg.update() yazıp tüm paketlerin güncellenmesinin sağlanmasıdır. Sonra grafik çizimi için gerekli program adımlarına geçilebilir. Nokta grafikleri, tek çizimler, birden fazla çizim içeren grafikler uygun çizim paketi kullanılarak çizilebilir. Julia, matematik için temiz ve anlaşılır yazılım sunan hızlı, fonksiyonel (nesne yönelimli programlama matematik için gereksizdir), ücretsiz bir programlama dili olduğundan, matematik çalışmalarında bu yeni dilden yaralanılmasında büyük yarar bulunmaktadır. Julia’nın büyük avantajı entegre grafik paketleridir. Fakat şu anda bu yararlı dilin en zayıf noktası da bu grafik paketlerinin kullanım yönteminde dokümantasyon zayıflığıdır. Julia programlama dilinin, özellikle Python programlama dilini bilenler için, çok kolaylıkla öğrenimini, sağlayan Internet kaynakları bulunmaktadır. Ne yazık ki, bugün için tüm bu internet kaynaklarında grafik çizim için yeterli ve tutarlı bilgi bulunmamaktadır. Grafik yöntemlerinin bilgi eksikliği bu ilginç ve yararlı programlama dilinin kullanımından uzaklaşma sorununa neden olmaya yaklaşmıştır. Bu dilin kullanımına en büyük katkı, grafik adımları üzerine tutarlı ve uygulanabilirliği garanti olan yöntemleri toplamak olacağı düşüncesi ile, bir deneysel çalışma yapılmış (Kimyacılar deneye güvenirler) ve uygulanabilirliği garantili yöntemler geliştirilerek kullanıcıların uygulamasına olanak sağlanmıştır. Bu konuda, hemen her Julia programında sonuç vermesi garantili, Julia program dilinde grafik çizimler sağlayan program örnekleri sunulmuştur. Bu programlar uygulanarak her uygulamada işe yarar grafikler oluşturulabilecektir. Bu çalışmanın Julia programlama dilinin kullanımını arttıracak bir katkı sağlaması umulmaktadır. Julia grafikleri Julia programlama dili ile kodlanmış ve uygulanmaya hazırdır. Julia sekmesinin tıklanması ile bu kodlar indirilebileccktir.

Matplotlib ile Python Programlama Dili İle Bilimsel Grafiklerin Çizimi

Gerek Python programlama dili, gerekse, çok sağlam bir grafik çizim programı olan Matplotlib gözardı edilmeyecek kadar önemli çalışma alanlarıdır. Sitemizde bulunan Python programlama dilinin uygulandığı Matplotlib bilimsel grafik çizim programının uygulandığı, kullanıma hazır grafik programları bu çalışma çerçevesinde, kullanıcılara sunulmaktadır.

Temel Matematik

Matematik ile ile ilgili temel öğretim, gerekli olan matematik kavramlarının temelde kuramsal ve uygulamalı olarak öğretilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Matematik ile ilgili temel öğretimin ilk kitabı olan Temel Matematik hazırlanmış olup , math bölümünden Temel Matematik.pdf veya Temel Matematik.html olarak indirilebilir. Temel matematiğin ilk kitabı, öğrencilere matematik öğrenim ve uygulamalarının bilgisayar kullanımı ile, hiç el ile hesaba gerek olmadan yapılabileceğini belirtmek için, Mathcad 15 ile yazılmıştır. Aynı çalışmalar ücretsiz olarak SMathStudio kullanımı ile de yapılabilebilecektir. Kitap, hiç bilgisayar kullanımına gerek olmadan okunabilecektir. Benzer uygulamaları yapmak isteyenler, ücretsiz SMathStudio programından yararlanabileceklerdir. Kitaptan bu konuda, uygulama örnekleri olarak yararlanılabilecektir.

Temel Matematiğin ikinci kısmı daha geniş kapsamlı olacaktır. Matematik öğretimi burada modern ve tamamı ile bilgisayarlara dayanan bir yöntemle sunulmaya çalışılacaktır. Bu çalışmalar, hem kuramsal soyut matematik, hem de uygulamalı matematik konularını kapsayacaktır. Tüm konuların sunumları ve uygulamaları, en güncel CAS (Computer Algebra System) platformları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Kullanılacak CAS sistemleri, Axiom, Mathcad 15 , Mathcad Prime, Matlab, Mathematica ve onların ücretsiz klonları ile ücretsiz Geogebra Maxima ve SAGE platformları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Programlama ortamı olarak, bu sitede öğrenimleri yapılan ADA, JavaScript, Java ve özellikle Python ve Julia programlama ortamları kullanılmaktadır. Temel Matematik İkinci Kısım konularının çalışmaları ilerlemekte olup, her bölüm tamamlandıkça yayınlanacaktır.

Genel Matematik

Hiç Anlamadığını Sananlar İçinTemel Düzey Matematik (Genel Matematik)

Bazı öğrenciler matematikten hiç anlamadığını sanır. Aslında matematik son derece basit ve çok kolay anlaşılır bir konudur. Bu ders serisinde, yüzde yüz anlayarak ve tüm hesapları bilgisayar üzerinde yaparak, çok yeni bir sistemle matematik eğitimi vermeye çalışacağız. Sadece tanımları izleyerek ve uygulamaları bilgisayarda yaparak, izleyicilerimiz, hatasız uygulamalar yapmak ve konularında uzman olmayı öğreniyorlar. Başlangıçta, lise düzeyi ile başlayacak bu program, giderek üniversite düzeyine yükselecek. Öğrenciler kadar, bu konuda bilgilenmek isteyen yetişkinler için de çok yararlı bir çalışma alanı açmayı amaçlıyoruz. Bu programın önsözüne, Hiç Anlamadığını Sananlar İçin Temel Düzey Matematik Programı (Genel Matematik) den veya sayfa başındaki "Genel Matematik" düğmesinden ulaşılabilir.

Tüm izleyicilerimize en içten başarı dilekleri ile ...

Prof. Dr. Bedri Doğan Emir

İmza

İletişim Adresi : bedri@bedriemir.com

 

Geçerli HTML5

Geçerli html5